10.6.11

മതമില്ലാത്ത ജാതി.

അറിവും അനുഭവവും പുതിയ ചിന്തകളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെയുടെ ശെരികള്‍ ഇന്ന് വിഡ്ഡിത്തങ്ങളാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നത്.

എവിടെ ? എപ്പോള്‍ ? ജനിക്കേണ്ടതെന്ന് ജന്മംകൊണ്ടവന്റെ തീരുമാനമല്ല; പക്ഷെ ഒരാളുടെ ജന്മമാണ് അയാളുടെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യവും പൌരവകാശങ്ങളും തീരുമാനിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാലെങ്ങിനെയാ ! ഇന്ത്യയില്‍ ജാതിയും മതവും രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു പൌരന്‍ എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ഇല്ല. ഒരോരാളും ജനിക്കുന്നതോടെ അവന്റെ ജാതിയും മതവും തീരുമാനിക്കപ്പെടുകായായി.

ജന്മമാണ് ജാതി തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും, ഓരോ പൌരനും ഓരോ ജാതിയിലാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നതെന്നും, ജാതിയാണ് അവന്റെ മതപരവും സാമൂഹികവും കുടുംബജീവിതവും തീരുമാണിക്കുന്നതെന്നും, ഇന്ത്യന്‍ സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് ജാതിയാണെന്നതും, മതേതര രാജ്യത്ത് വലിയ ഒരു തമാശയായി തോന്നുന്നു.

ഓരോ മത വിഭാഗത്തിനും അവരുടേതായ സിവില്‍ നിയമം ഭാഗിച്ചു നല്‍കിയ ഭരണകൂടം ഒരു ജാതിയില്‍ ജനിച്ച് പോയവര്‍, അതിലെ മാത്രം അംഗമായിരിക്കണം എന്ന സന്ദേശം നല്‍കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എഴുതപ്പെടാത്തതും എന്നാല്‍ അതിശക്തമായ ഇന്നത്തെ വര്‍ഗ്ഗീയ-സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടില്‍ ഇതര ജാതി-മത വിഭാഗങ്ങള്‍ നിന്നും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നതിലും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിലും നമ്മുടെ നിയമസംവിധാനങ്ങള്‍ നിഴലിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ്.

മതം മാറാം; പക്ഷെ ജാതി ? ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാവുന്നു.

ജാതി/മത ചിന്തയില്ലാതെ വളരുന്ന മതേതര സമൂഹത്തിന് മതേതരമുല്യങ്ങളുള്ള ഒരു സിവില്‍ നിയമ സംവിധാനം വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരു മതേതരരാജ്യത്തിന്റെ മിനിമം ബാധ്യതയാണ്.

0 comments: